(CDI) Centrul de Documentare şi Informare

(CDI) Centrul de Documentare şi Informare poate fi descris ca un „magazin universal”, care pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite (scrise şi electronice), toate regăsindu-se într-o singură locaţie, în cadrul şcolii. Tot aici se desfăşoară activităţi pedagogice şi se pun în practică proiecte de animaţie culturală.

Scopul CDI-ului este să îmbunătăţească performanţele elevilor şi să îi ajute să se dezvolte învăţând individual, prin accesul la toate resursele de care au nevoie în activităţile pe care le desfăşoară şi folosind la alegere acele materiale considerate adecvate preferinţelor şi stilurilor de învăţare proprii.

Centrul este plasat la parter în încinta şcolii, astfel încât elevii şi comunitatea locală îl pot găsi cu uşurinţă. Fondul de carte al bibliotecii se găseste în clădirea B, la etajul 2.

Spre deosebire de bibliotecă, CDI-ul găzduieşte activităţi diferite, de la studiul individual, la discuţii în grup, la vizionarea unor materiale audio–vizuale, la folosirea echipamentelor IT, pentru ca elevii să-şi poată completa şi însuşi cunoştinţele.

Centrul de Documentare si Informare poate fi utilizat de catre elevi in mod programat sau liber.

Utilizarea programata include:

- prezentarea CDI-ului, realizata de catre documentarist, la inceputul fiecarui an scolar, elevilor nou intrati in liceu, dar si pe parcursul anului scolar, la solicitarea cadrelor didactice;

- initierea in cercetarea documentara (cursuri optionale), coordonata de catre documentarist sau alte proiecte desfasurate in parteneriat de catre cadrele didactice si documentarist.

Utilizarea libera implica:

- imprumutarea sau restituirea anumitor documente pe suport scris sau multimedia (video, audio, electronic), pentru a cerceta resursele documentare ca divertisment sau in vederea pregatirii unei lucrari, pentru auditii muzicale, pentru vizionarea unor casete, pentru utilizarea noilor tehnologii;

- organizarea de intalniri, mese rotunde, destindere etc.

Centrul de Documentare şi Informare dispune de:

 • fond de carte propriu – 12.962 volume;
 • o gamă de materiale audio-vizuale (televizor LCD, videoproiector, cameră digitală, aparate pentru legat şi laminat, video/DVD recorder, imprimantă, xerox);
 • spaţiul de primire;
 • zona de afişare fixată în perete;
 • biroul documentaristului, unde utilizatorii pot cere sprijin pentru a căuta sau a folosi resurse, precum şi pentru evidenţa preluării şi returnării cărţilor şi a altor materiale împrumutate;
 • bănci şi scaune utile elevilor;
 • o zonă multimedia care include spaţiul pentru depozitarea şi vizionarea materialelor multimedia şi ascultarea înregistrărilor audio;
 • zona de acces la internet, cu un număr de 6 computere;
 • punct de informare pentru accesarea catalogului bibliotecii (computerizat);
 • rafturi pentru cărţi;
 • panouri pentru afişaj, care cuprind broşuri, pliante, prezentarea materialelor întocmite de elevi;
 • zona pentru materiale de consiliere în carieră şi informare;
 • zona de afişare pentru reviste, ziare şi periodice;
 • un spaţiu confortabil pentru lectura de placere;
 • spaţiul pentru foto-copiator;
 • spaţiul separat pentru activităţi / discuţii de grup.

CDI-ul funcţionează de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00

 

                                                                   Postat de:Ing.sistem Ștețco Nicolae