Management

Managementul educaţional practicat în Liceul Borşa vizează:


 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate

 3. Transparenţă - prin informarea asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp, a tuturor celor interesaţi

Unitatea de învățământ Liceul Borșa funcționează pe baza regulamentului de ordine intern:Regulamentul de ordine intern

Planul managerial pe anul  2020-2021 se poate vizualiza aici: Plan managerial 2020-2021

Planul managerial pe anul 2015-2016 se poate vizualiza aici:Plan managerial 2015-2016

Planul managerial pe anul scolar 2014-2015 se află aici:Plan managerial sem I 2014-2015.Plan managerial sem II  2014-2015

PLAN DE ACTIUNE A SCOLII 2018-2023

Plan de integritate Liceul Borsa

                                                   

                                                                     Postat de:Ing.sistem Ștețco  Nicolae