Prezentare firme de exercitiu

       Firma de exerciţiu - reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

       Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est dezvoltat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Culturii şi Kulturkontakt din Austria - proiectul ECO NET. Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului a luat decizia strategică de a disemina pe plan naţional această metodă de predare-învăţare. Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 şcoli incluse în proiectul ECO NET. În prezent, metoda este implementată la nivel naţional, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil servicii, prin introducerea conţinuturilor specifice în curriculumul naţional.

 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin:

  • familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale
  • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri
  • perfecţionarea limbajului de afaceri
  • dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

 

       În cadrul orelor de laborator tehnologic la Firma de exercițiu se realizează o serie de activități specifice etapei de înființare a firmei și activități specifice fiecărui departament din cadrul firmei. Astfel angajații, care sunt elevii ai claselor care au constituit firma realizează sarcini specifice postului pe care îl ocupă.

 

       În cadrul Liceului Borșa au fost înființate până în anul 2014 un număr de cinci Firme de exercițiu cu diferite obiecte de activitate: turism, servicii de transport, cazare, alimentație, producție și comerț cu îmbrăcăminte.

 

       Începând cu anul 2012 Firmele de exercițiu din Liceul Borșa au participat la târguri regionale ale F.E. obținând și premii și distincții.

 

                                                                       Postat de:Ing.sistem Ștețco Nicolae

                                                          Colaboratori: prof. ec. Dolca Viorica Angelica

                                                                                prof. ing. Dolca Ionel Daniel