Admitere

Calendarul admiterii pentru anul scolar 2020-2021 se poate citi aici

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021


1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
 MA =  (ABS+3EN)/4        

unde:

 MA = media de admitere.

            ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

              EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

 

 

                                                           Postat de:Ing.sistem Ștețco Nicolae